Rezervace

Než budete pokračovat v rezervaci, musíte vyjádřit souhlas s provozním řádem.


Provozní řád

Vstupem do provozovny souhlasí návštěvník s provozním řádem a je ochoten se mu podřídit.

 1. Herní plocha je určena pro 1 až 4 osoby včetně hráče. Více osob není v herní místnosti povoleno. Samotný čas počátku instruktáže a hraní her započíná od každé celé hodiny a trvá 50 minut. Během této doby se můžou všichni hráči prostřídat. Při větším počtu účastníků však počítejte s tím, že při návštěvě 2 osob si 1 osoba zahraje 25 minut včetně nutné instruktáže ke hře s VR. Proto pro větší herní zážitek doporučujeme v případě 3 až 4 osob zarezervovat si 2 hodiny po sobě, aby měl každý ze hry dostatečně dlouhý zážitek.
 2. Dostavte se vždy na herní hodinu o 10 min. dříve, ať sami sobě nezkracujete Váš čas určený ke hře.
 3. Platba za herní čas je vybrána před začátkem vstupu do herní místnosti a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.
 4. Při zakoupení permanentky si můžete hodiny zarezervovat samostatně v různé dny, nebo i ve stejný den po sobě v rámci pracovní doby. Permanentka není přenosná na osobu jiného jména a má platnost 1 rok ode dne vystavení.
 5. Po vstupu do herní místnosti proběhne na úvod krátká instruktáž o tom, jak zařízení funguje a po celou dobu Vám bude k dispozici obsluha pro případ potřeby. Řádnou instruktáží chceme zajistit bezpečnost, zamezit případným nepříjemnostem a nedorozuměním, která by mohla nesprávným užíváním vzniknout.
 6. Vstup pro děti je omezen na věkovou hranici 7 let.Důvodem je skutečnost, že děti nižšího věku si nemusí vždy dobře poradit s vybavením a obsluhou dané hry. Dětem nižšího věku nebude umožněno hrát hru s brýlemi na VR, nemají však zakázán vstup do našich prostor jako doprovod svých rodičů. Podmínkou je však ukázněnost dítěte. Vyhrazujeme si právo kontroly věku dítěte.
 7. Vstup dětem do 15 let je umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby, nejlépe zákonného zástupce nebo rodinného příslušníka – vyhrazujeme si právo zkontrolovat občanský průkaz kvůli věku doprovodu.
 8. V celém prostoru VR je zakázáno kouření, pití či užívání alkoholických nebo omamných látek. Návštěvník se musí chovat tak, aby nezpůsobil žádnou škodu. V případě svévolného poškozování majetku vybavení či prostor má obsluha právo vyvést návštěvníka z prostor bez nároku na finanční náhradu, případně mu zakázat další návštěvy. Jakákoliv takováto škoda bude po návštěvníkovi vymáhána v plné výši.
 9. Konzumace jídla je možná pouze po předchozí domluvě s obsluhou.
 10. V celém prostoru VR je zákaz vstupu se zvířaty.
 11. Za své věci si každý návštěvník zodpovídá sám a personál nenese zodpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.
 12. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 13. Poskytnutí vyjímek z pravidel je v kompetenci obsluhy.